حضور در بازارهای جهانی; افقی تازه در شرکت سیمان سفید استهبان

مدیر عامل سیمان سفید استهبان با اعلام موفقیت آمیز انجام صادرات به کشور عمان ، از آغاز صادرات به کشورهای کویت و قطر خبر داد به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان سفید استهبان، مهرزاد پور کریم در این باره گفت: پس از انجام موفقیت آمیز صادرات اولین محموله سیمان سفید استهبان به […]

نوشته حضور در بازارهای جهانی; افقی تازه در شرکت سیمان سفید استهبان اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.