معدن کارخانه سیمان سپهر

About Project:

معادن کارخانه سیمان سپهر به لحاظ کیفیت ، تنوع و ذخیره از بهترین معادن مواد اولیه سیمان در کشور میباشند .

معادن آهک خلوص بالا ، مارل تیتر بالا،  مارل تیتر پایین و آلوویوم علاوه بر ذخیره صدها سال مصرف کارخانه امکان تولید انواع سیمان با کیفیت بسیار بالا را فراهم کرده است .

Posted on:

۱۳۹۶-۰۲-۱۲

Client:

Themeforest