اطلاعیه پذیرش کالای سیمان، تولید شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین