گواهینامه های سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت سیمان صوفیان تمدید شد

پس از ممیزی سیستم های مدیریتی توسط IMQ، شرکت سیمان صوفیان موفق به تمدید گواهینامه های ISO9001، ISO14001، OHSAS18001، ISO50001 و ISO10015 به مدت یکسال دیگر گردید. به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان صوفیان، مهندس نجفی مدیر عامل این شرکت با اشاره به ارزش و اعتبار این گواهینامه ها […]

نوشته گواهینامه های سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت سیمان صوفیان تمدید شد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.