مشارکت کارکنان شرکت سیمان زرین رفسنجان در برنامه اهدا خون

روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۲ و در اقدامی پسندیده عملیات اهداء خون با حضور جمعی از کارکنان و همچنین مدیر عامل، مدیران، رؤسا و سرپرستان شرکت سیمان زرین رفسنجان با همکاری سازمان انتقال خون کرمان انجام شد. به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، در این مراسم آقای مهندس درویش مدیرعامل […]

نوشته مشارکت کارکنان شرکت سیمان زرین رفسنجان در برنامه اهدا خون اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.