مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سیمان قاین برگزار شد

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سیمان قاین با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد و ضمن انتخاب اعضای هیئت رئیسه، افزایش سرمایه به تصویب رسید به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان قاین، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹شرکت سیمان قاین بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال […]

نوشته مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سیمان قاین برگزار شد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.