ستاد معین امداد رسانی شرکتهای سیمانی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین در شرکت سیمان غرب تشکیل شد

ستاد معین امداد رسانی شرکتهای سیمانی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین جهت امداد رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه در سیمان غرب دائر شد به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان غرب، این ستاد که از ساعات اولیه روز گذشته به مدیریت دکتر مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت سیمان غرب و مهندس […]

نوشته ستاد معین امداد رسانی شرکتهای سیمانی هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین در شرکت سیمان غرب تشکیل شد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.