تقدیر انجمن سیمان از شرکت سیمان شمال به دلیل همکاری موثر در طرح تنظیم بازار

آقای مهندس صفریان نودهی مدیرعامل شرکت سیمان شمال به پاس اقدامات و خدمات برجسته در دستیابی به اهداف ارزشمند صنعت سیمان مفتخر به دریافت لوح سپاس شد. به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان شمال، اهتمام جدی و برنامه‌های راهبردی مدیریت و کارکنان این شرکت بر تحقق اهداف استراتژیک و چشم انداز با […]

نوشته تقدیر انجمن سیمان از شرکت سیمان شمال به دلیل همکاری موثر در طرح تنظیم بازار اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.