اجرای طرح بازسازی معدن مازندران با رویکرد توسعه جنگل

مدیرعامل شرکت سیمان مازندران گفت: شرکت سیمان مازندران برای نخستین بار در معادن استان طرح بازسازی معدن خود را با رویکرد احیای اراضی حاصل از معدن‌کاری و توسعه جنگل و کاشت و گونه‌های بومی منطقه اجرا کند. به گزارش سیمان خبر، علی حسین‌پور در مراسم کاشت درخت در شرکت سیمان مازندران با اشاره به فرموده […]

نوشته اجرای طرح بازسازی معدن مازندران با رویکرد توسعه جنگل اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.